Пъстърва

  В България се срещат основно три вида пъстърва: речна, дъгова и сивен. Съществуват и хибридните кръстоски между трите вида, продукт на изкуствено селектиране, развъждане и отглеждане, поради големите хранително-вкусови качества на рибата.

  Речната пъстърва наричана още и Балканска е студенолюбив хищник със сплеснато тяло, което същевременно притежава и голяма гъвкавост, помагаща и да се отласква над водата за да улови плячка. В повечето случаи е маслено-зеленикава на цвят, а отстрани е бяла до златиста. Тялото е белязано с червени точици (петна), заобиколени от бели или сини пръстенчета и е покрито с дребни люспици. Тази риба обитава само най-чистите води на планински езера и язовири, горните течения на реки и потоци. През октомври и ноември речните пъстърви се насочват нагоре срещу течението на реките и потоците. Там женските подбират подходящо място, с удари на опашката раздвижват силбо водата над самото дъно и така изравят плитки тръпчинки, подобни на гнездо, и заравят с пясък камъчета оплодения хайвер (между 500-2500 яйчица). В зависимост от температурата на водата малките е излюпват за период между 60 и 200 дни, най-често около април-май. Половин месец след излюпването, младите пъстърви се спускат по течението на реката.
  Дъговата пъстърва (Американска пъстърва) се отличава от речна по това, че и липсват червените петна, а има ивици от двете страни на тялото си, които са обагрени с цветовете на небесната дъга. Оттук произлиза и името и.
  Сивенът наподобява речната пъстърва на външен вид, но живее в по-студени води. Гърбът му е маслиненозелен с тънки ивици и петна. Мъжкият има на корема червеникава надлъжна ивица.
  Пъстървите са много предпазливи хищни риби. На дължина достигат понякога дори до половин метър. Обикновено се ловят риби с тегло около 250 грама. Живеят до десет години. Температурста на тялото на пъстървата е с разлика не повече от 1 градус от температурата на водата. До появяването на първия лед тя живее на по плитки места, но когато времето застудее, рибите се насочват към по-дълбоки води. Там те постепенно изпадат в зимен сън. Често зимуват заедно с други видове риби.