Сом

  Хищна риба с много характерен външен вид. Главата на сома е голяма, мустаката, устата широка, а очите му са малки. За да задържа по-лесно плячката си, разполага с множество закривени на вътре зъби. Тялото му отгоре е сивочервеникаво или тъмноаеленикаво и завършва с дълга опашка, придаваща му по-голяма устойчивост и мощност на плуването. Окраската на тялото му се мени взависимост от водната среда, в която живее. Отстрани е по-светъл, изпъстрен с по тъмни петна. Перките му са тъмно сини, а по-средата - жълтеникави. Среща се по езера, в средните и долните течения на по-големите ни реки, река Дунав както и в някои блата. Отглежда се и като аквакултура в много язовири и други изкуствени водоеми и развъдници. В менюто на сома влизат, както малки рибки, така и раци, жаби, водни плъхове и други. Понякога, увлечн в гонитбаата на плячката си, той искача на повърхността на водата, след което с тежък плясък отново потъва под разпенената водна повърхност.
  В сравнение с други риби, сомът има по-малки изисквания към средата в която да живее и понася по-леко тинята и намалели количества на кислород във водата. Има бърз растеж, като за 2-3 години може да достигне дължина от 80 см. и тегло до 5 килограма. През месеците май и юни при температура на водата между 18 и 25 градуса, с помощта на опашката и муцуната, женската изравя гнездо с правоъгълна форма, в което хвърля хайвера. Това става в два дни с наличие на по-спокойни води, обикновено между 8 и 11 часа вечерта. После двойката сомове - бащата и майката - охранявт заедно гнездото от другите риби. Яйцата е излюпват за около 3 денонощия.
  Сомът е интересен обект за спортен риболов. Погледнато реалистично, рибарите в България могат да се надяват на единичен улов с размери от порядъка на до 180 см. дължина, и с тегло до 35 килограма, като разбира се съществуват и истории за улавяни екземпляри, дълги до 5 метра и тежащи до половин тон. Официалният рекорд е за сом тежащ 134,97 кг, уловен в река По (Италия) през 2010 година.

На риболов за трофейни екземпляри - полезни съвети

  • Препоръчително е да се лови или на повърхността или в средните слоеве. Активните сомове често стоят в средните пластове на водата. Ако се лови на по-дълбоко е възможно да се хванат и трофейни екземпляри. Бурните води при вливания също са удачен избор на място на риболов.
  • Замятане директно сред пасажа на евентуалната плячка на сома (примерно от уклеи).
  • Препоръчително е да се ползва твърда пръчка с дължина около два и седемдесет.
  • Необходимо е основното влакно да издържа поне 30 реални килограма. Влакно с дебелина 0.41 би било удачен избор.
  • Вирбелите и карабинерите трябва да са възможно най-качествени.
  • Качествени и тежки примамки (блесни от порядъка на 80-100 грама биха били добър избор).
  • За мътни води да се ползват примамки с по-ярки цветове.
  • Обеден риболов може да бъде също толкова ползотворен колкото и риболов вечер.

  • Сподели в