Още за сайта

Терминология в риболова


Влакна


Монофил - Най-масово използваните влакна. Притежават добра издръжливост и разтегливост до 30 процента. Изработва се от втечнени и след това пресовани полиамидни (найлонови) гранули. Произвеждат се и монофили в комбинирани с флуоркарбон.
Флуорокарбон - Влакно, ползвано при всички видове риболовни техники, притежаващо коефициент на пречупване на светлината подобен на този на водата, което го прави в голям процент незабележимо и отличен избор за риболов на плашливи риби.
Брейд - Вид плетено влакно, отличаващо се с голяма здравина. Често използвано при спининг риболов.

Риболовна линия / Приспособления - влакно


Риболовна линия - Позициониране върху влакното на съответните плувка, тежести, примамки, куки (и стръв) плюс евентуални допълнителни приспособления.
Монтаж за риболов - Построяване на линия за риболов от съответните принадлежности (плувка, тежести и т.н.) В зависимост от вида риба, цел на риболова и конкретните условия на водоема монтажите на линия могат да бъдат различни: на "пропадане"; на дъно; за ветровито време; с подвижна плувка и други.
Ваглер - Разновидност на класическата плувка, крепяща се към влакното само в долния си край. Принципно е по-тежка от стандартните (примерно 7-8 гр.). Изработват се във всякакви форми и размери. Наименованието идва от англ. waggle (клатя се, мърдам), което точно описва поведението и върху повърхността на водата. За да се утежни правилно и да стои изправена под ваглера се разполагат допълнително утежнения (80-95% от утежнението) и допълнителни, като сачми, надолу по по линията.
"На тежко" - Риболовът "на тежко" е една от техниките за риболов на дъно (Забележка: риболов на дъното може да се приложи с монтажи на леко (плувка), с монтажи на тежко, както и с изкуствени примамки). Същността му се изразява в това, че основната част от линията лежи на дъното или е в близост до него. Техниките за риболов "на тежко" са особено подходящи за бързотечащи води, където риболовът с плувка често е невъзможен. Основен елемент при изграждането на този вид монтажи е типа на тежестта (подвижна или фиксирана /крайна/), която ще се ползва.
Бомбарда - Вид утежнена плувка (между 5 и 40 грама), използвана при риболов на дребни и средни по големина хищни риби. Риболова "на бомбарда", подобно на спининговия, позволява чести замятания (на лека изкуствена примамка) на големи разстояния и постоянно движение на стръвта. Според скоростта си на потъване бомбардите биват три вида: плаващи, такива с нулева плавателна способност и потъващи.
Риболова на бомбарда е сходен с този на булдо и идентичен с метода сбирулино
Риболов на сбирулино (на/с бомбарда) - Метод, първоначално разработен в Италия за риболов на пъстърви в езера. В наши дни не се използва само за улов на тази риба и намира все по-широко приложение. Основната идея на тези монтажи е стръвта (стримери, колебаещи се блесни, воблери, червеи, ларви, тесто и др.) да може да бъде заметната на максимална дистанция, както и позиционирането и на различна дълбочина и с различна игра. Един от основните елементите на монтажа при риболов на сбирулино е бомбардата, имаща за цел да достави стръвта на необходимата дълбочина.
"на Булдо" - Булдото най-често представлява куха, полупрозрачна пластмасова или силиконова плувка със сферична или със сферична и продълговата форма. При желано замятане на далечни дистанции, може да бъдат пълнени с вода. За разлика от някои видове бомбарди, булдото не потъва, като при този вид мухарски риболов се ползват стандартни въдица и макара.
Вирбел - Риболовно приспособление, възпрепятстващо усукването на влакното. Могат да бъдат единични, двойни, тройни и четворни. За по-голямо улеснение на монтажа са оборудвани с т.нар. карабинки (карабинери). Почти неизменен елемент при риболова на спининг, на бомбарда и "на тежко" на ред с други сейфти аксесоари, като шлаухи, клипсове и конуси.
Повод - Това е дължината от извивката на куката до началото на вирбела. Позволява повече оперативност при смяна на куките и спестява време. Основен недостатък е, че намалява здравината на линията. Най-често се използват поводи с дължина между 15 и 35-40 см, като по-преценка на рибаря, може да се ползва такъв с до метър и повече дължина.
Шок-лидер - Последните няколко метра от монофилно или плетено влакно привързани към основното влакно. Основното му предназначение е да поеме натоварването и да предотврати късането на монтирания такъм от основната линия при силово хвърляне (на големи дистанции) и с големи тежести. Ползват се при дъна осеяни с камъни, миди, дървета и други подводни препятствия.
Слайдер - Английска техника за риболов на дълбочина над 3 метра. Монтажа включва: стопер за фиксиране на плувката; сачми на влакното за издърпване на линията до стопера; дропер, поставен на около 13 см от куката. Прилага се, когато искаме да задържим стръвта на място. При риболов на по-плитки места се ползва плувка с голямо тегло.
Фидер (англ. feeder) - Една от най-модерните дънни системи, като съответно се и ползват рибарски принадлежности за дънен риболов. Използват се пръти с мек(гъвкав) връх (при речен риболов - с по-твърд), който действа като сигнализация при захапване на стръвта.

Възли


Обикновен клуп (или клуп) - Най-често употребаваният възел в риболова. Има издръжливост от 75% и е много лесен за направа. Първо се сдвоява влакното за да се получи примка. Омотава се два пъти. Прокарване на края на примката през ухото на двете намотки. Затягане. По правило плетеното влакно не се връзва на клуп
Паломар (palomar knot) - Възел с издръжливост между 95% и 100%. По-лесен за направа от клинча. Ползва се за куки с ухо, за вирбели при риболов на блесна и за воблери. Влакното се сдвоява и се провира през халката, като след това се прави широк стандартен възел. Свободната примка се прехвърля през куката, воблера или вирбела и се затяга.
На клинч (clinch knot) - Най-използваният възел за блесни. Има издръжливост от 90%
Други често използвани възли: махин, гринер, клуп в клуп

Примамки/стръв


Блесна - Изкуствена примамка, използвана в спортния риболов. Основен аксесоар при риболов на спининг. Изработват се предимно от метал, за разлика от воблерите и силиконовите примамки. Блесната създава трептения във водата, имитиращи движението на малки рибки, привличайки по този начин по-големите хищните риби. Могат да бъдат въртящи и клатещи (клатушка - за щука, бяла риба, костур и пъстърва).
Воблер - Вид изкуствена примамка, най-често имитираща рибка, с прикачени, една, две или три тройни куки, в зависимост от размера. Често използван както в спининг риболова, така и за "влачене на тролинг от лодка", за улов на хищни риби. Характеризира се със специфично движение във водата, поради наличието на пластинка (лопатка) в предната част на воблера. Изработват се от дърво, пластмаса или силикон.
Воблерите според подемната сила условно могат да бъдат разделени на осем вида:
F-плаващи
FF-бързо изплаващи
SF-бавно изплаващи
SP– неутрални
SSS– супер бавно потъващи
SS– бавно потъващи
S-потъващи
FS-бързо потъващи
Според формата си:
SHAD - Имитира херинга
FAT - С формата на капка. Има потъваща лопатка.
Crank - Кръстоска между фат и шад разполага с итересна игра.
Darter - Тясно и дълго тяло, подобно на копие отпред и скосено под ъгъл отзад.
JOINTED - Воблери с различни форми от няколко части.
DJERK BAIT - Големи примаки без лопатки и се разделят на три вида.
Minnow - whitebait - Има тънка продълговата форма.
Popper - Примамка стояща на повърността, с вдлъбнатина в главата и издаваща звуци при водене.
Rattlin - Примамка без лопатка, с малки топчета, тракащи и привличащи хищника.
Swim-Bait (Svimbeyt) - Изработва се от мек материал. Състои се от няколко части свързани на принципа на пантата.
Stick Bait - Характеризира се с продълговато тяло, без лопатки, с уолкър(водач) отпред. Cikada – имитира тялото на различни насекоми, ракобразни, жаби, гризачи. Може да има лопатка - скакалец, бръмбар, оса и др.
Плаващи воблери:
глисери; попери; кроулери; чагери; уолкъри.
Тези воблери се движат по повърхостта на водата и за риболов с тях се изисква голямо майсторство от спинингиста. Предимството е, че не се закачат по дънери, клони и растителност под водата.
С лопатки и без такива
Лопатката служи за потапянето на воблера, а от формата и зависи движението на воблера във водата, честотата и големината на вибрацията му.
Спинър - Изкуствена примамка, с прикачено към нея, в повечето случаи листенце. При въртене на макарата, листото играе ролята на перка, като създава шум и вибрации под водата.
Стримър - Универсална примамка имитираща различни видове плячка на хищни риби.
Туичинг (от английското twitch(издърпвам), в смисъл на потрепване(на примамката) и рязко придърпване) е тип риболов на воблери. Туичингът не е просто замятане с равномерно обиране, което е по-силите и на аматъор-спинингист. Това всъщност е една доста разнообразна техника. Освен майсторство се изисква и специфична подготовка, като комбинацията от оборудване и природни условия. Преди всичко туичинг се използва за воблери от клас Minnow, както и за шедове, уокъри, стикбейтове и други. Тоест за примамки с продълговата форма, като смисъла е в това, че с тях можеш да придадеш "игра" на воблера посредством пръчката. Првпоръчително е пръчката да е с бърз строй, и възможно най-къса. Обикновено се правят резки движения (къси, средни или дълги), в различни посоки (на горе и на долу, в ляво в и дясно), редувани с различни по-продължителност паузи.
Пелети - Захранка, стръв или двете едновременно с различна консистенция, според това, за какъв вид риба са предназначени. В съвременния рибоков се ползват основно пет типа пелети: шаранови пелети, пъстървови пелети (Халибут), набъбващи (експандър) пелети, готови меки пелети за кука и протеинови топчета оформени като пелети.

Захранки


Спод (англ.spot - място; петно; точка) - Пластмасова ракета, която се пълни със захранка и се замята с помощта на много здрави такъми. При падане във водата ракета се обръща и изсипва захранката в зоната на риболов.