Рибни популации в Черно море

  
  • Сафрид
Пасажна, топлолюбива риба, зимуваща в Мраморно море и по Анадолското крайбрежие. По-масово се появява в наши води през втората половина на месец май, но в разпръснати групи, и остава за през цялото лято. Обикновено в началото на октомври образува по-плътни пасажи и в зависимост от температурите на водата през есента, напуска нашата акватория най-късно в края на ноември. Може да се хване и на чепаре, и на плувка със стръв морски червей, месо от рапан или риба, а в по-големи количества се лови на даляни и с мрежи. Считана е за деликатес и е високо ценена от нашите рибари. Идеална за печене, скара, пържене и мариноване.
  
  • Трицона
Или още Sprattus sprattus sulinus (на латински) е студенолюбив пелагичен вид обитаващ целогодишно акваторията на България. През пролетните месеци се появява в крайбрежната зона и се лови и по даляните. През останалата част от годината обитава зони с дълбочина между 30 и 90 метра. Риба с добри вкусови качества и се ползва за пържене, осоляване и мариноване.
цаца
Photo credit: clupea sprattus (Трицона)picryl.com - jpg via digitalcollections.nypl.org / CC0 / PD-old
  
  • лаврак
Dicentrarchus labrax е едър, но рядко срещан вид. Хищник с вкусно месо за печене. Лови се основно с въдица и харпун.
  
  • попче
В наши води се срещат 24 вида попчета, като от тях стронгильт представлява най-голям интерес за стопанския риболов. Той е типична дънна риба от крайбрежната зона, обитаваща каменисти и пясъчни дъна. Друг много предпочитан вид е лихнусът, който е и най-едрото попче. Заедно с широкоглавото попче са основните видове ловени по нашите географски ширини, както от рибари професионалисти, така и от любители. Най-добре е това да става от лодка, за да може да се проверят повече места с камъни по дъното. За риболов от брега предпочитана стръв са морски червеи, както и месо от мида или рапан.
скално попче
Photo credit: Скално попче via архив fishery-bg.ml
  
  • кефал
Притежава бяло и стегнато месо. Подходящ е за пържене и печене. Преди години е ловен с мрежи, основно в някои от крайморските ни езера и заливни акватории, но сега популацията му е намаляла. Най-често се хваща на въдица, заедно с платерината и иларията, като се лови на дъно. От голямо значение е оловото да е долно, а куките да са над него по месината на къси поводи. Решаващо е кукичката да има повдигач, примерно парчнце корк, за да стои малко над дъното.
  
  • калкан
Има плоско, ромбовидно тяло, осеяно с шиповидни плочки и очи разположени от лявата страна на тялото. През пролетните месеци мигрира към крайбрежната ни зона и тогава се лови на дънни мрежи. Най-ценената риба от всички видове в Черно море, като същевременно е и най-плодовитата черноморска риба. През размножителният си период женската изхвърля между 10 и 12 милиона яйца, но въпреки това запасът от калкан не е голям и улова му е вече регулиран с квоти в България и Румъния. Притежава бяло и фино месо.
Turbot
Photo credit: Черноморски калкан via архив fishery-bg.ml