Черно море и Животът в него

  • Обща информация

Площта на Черно море е 420 0000 кв.км, максималната му дълбочина - 2 112м, а средната 1 253 метра. Солеността му е 17.3%, докато при Средиземно море и в световния океан тя е осезаемо по-висока - около 36 процента. В него се вливат три огромни европейски реки: Дунав, Днепър и Днестър, а международен ден на Черно Море е 31 октомври. В древността морето се е наричало Понтос Аксинос и Евксински Понт. И двете имена произлизат от гръцки език.“Понтос Аксинос”, което означава “негостоприемно море” (поради множеството корабокрушения) и ”Евксински Понт”, точно противоположното - гостоприемно море , име което получава след колонизирането му от елините. Съвременното си име дължи на римляните, които го кръщават mare negro.

  • Био разнообразие

  В Черно море са установени общо 3 8000 вида растения и животни. По-голямото богатство на видовете в плитки води е свързано с по-голямото количество разтворен кислород, който се намира там. Съответно в по-дълбоките зони няма такова видово разнообразие, поради изчерпването на кислорода в тези зони. Най-голямото животно населяващо морските води е есетровата риба моруна, която може да достигне невероятните 1 400 килограма.

  • Видове риби

  Българското морско крайбрежие се обитава от около 140 вида риби. Значителен процент от тях (17.8%) са типично сладководни и се размножават в прилежащите реки. Такива са шарановите, бодлоперките и други. Те понасят известна соленост на водата и това им позволява да се хранят в прибрежната зона на морето. Към тази група се числят и семействата на есетровите и пъстървовите, които живеят в морски условия, но за размножаване мигрират в реките.


Сподели в