Шаран

  Шаранът е сладководна, топлолюбива риба с овално тяло и люспеста покривка. На горната си устна има два чифта мустачки. Гръбната му перка е много твърда, назъбена и може да пререже рибарска корда. Скелетът на шарана се състои от 4386 кости. Има добро зрение, а слухът му е извънредно остър. Живее главно тихите и застояли води, дъното на които е покрито с тиня и е обрасло с водна растителност. Шаранът се храни с ларви на насекоми, червеи, планктон, водни растения и други. Храната си търси по дъното, а ако не я намери се изкачва в по-горните водни пластове. Когато търсят храна, някои видове ровят дъното на водоемите, които обитават, на дълбочина около 5-10 сантиметра.
  Зимния си сън прекарва заровен в тинята, а през пролетта се раздвижва и започва да си търси храна. Разножава се в периода: април - юни, когато женската хвърля хайвера си по едни същи, плитки, спокойни и огрявани от сънцето места, при средна температура на водата около 18 градуса, най-често рано сутрин или привечер. Най-добре се развива при температура на водата между 20 и 27 градуса.
  Дивият шаран е родоначалник на другите видове шарани. От него, чрез кръстоски и селектиране са създадени люспестият, огледалният, линейният и голият шаран, с каквито и разновидности се зарибяват държавните и частни водоеми в България. Средният размер на по-големите бройки, които могат да бъдат уловени у нас е около 10 килограма, като рекорда се държи от 31 килограмов екземпляр, уловен в язовир Ясна поляна край Приморско през 2007 година.