Още за сайта (More about us)


За сайта

 • Fishery-BG.ml е уеб страница с изцяло информативна насоченост, предоставяща публикации за морския и сладководен риболов, статии и сортировки свързани с рибната фауна и други любопитни материали. Със стремеж, сайта същевремено да бъде интересен, увлекателен и достъпно поднесен, но без да заявява излишни претенции за абсолютна изчерпателност и точност на предоставената информация.
 • Основен плюс на Fishery-BG.ml, е че може лесно да бъде прегледана по-голямата част от съдържанието, посредством меню тип "навигация на една страница", без да се налага отварянето на повече линкове. При положение, че даден потребител е заинтригуван от определена статия, чието съдържание не е изцяло поместено на главната страница, може да я отвори в допълнителна препратка към блог секцията на уебсайта.
 • За контакт с администратор

  Васил Василев

 • личен емайл
 • Site Info

 • FISHERY-BG.ML is a Web page with a purely informational focus, providing publications about sea and freshwater fishing, articles and "sortiing tools" related to fish fauna.. and other interesting materials. With aspirations, the website to be able to make impression, to be catchy and accessible, but without unnecessary claims for absolute completeness and accuracy of the provided information.
 • One of the main positives of Fishery-BG.ml is that it can be easily reviewed most of the contents by using menu - type "on-page navigation", without having to open more links. If a user is interested by a particular article, which content is not fully placed on the main page, full version could be easily opened in the additional link to the blog section of the website.
 • Feedback

  Vasil Vasilev

 • Administrator's personal email